Ang Pagpapaliwanag Sa Kahulugan Ng Banal Na Quran - Mishary Al-affasy

Sinopsis

Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Mishary Al-Affasy language.

Episodios

 • Al-Burooj ( The Big Stars )

  Al-Burooj ( The Big Stars )

  02/03/2015 Duración: 05min

  Al-Burooj ( The Big Stars )

 • Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder)

  Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder)

  02/03/2015 Duración: 04min

  Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder)

 • Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud)

  Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud)

  02/03/2015 Duración: 07min

  Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud)

 • Al-Infitar ( The Cleaving )

  Al-Infitar ( The Cleaving )

  02/03/2015 Duración: 03min

  Al-Infitar ( The Cleaving )

 • At-Takwir ( The Overthrowing )

  At-Takwir ( The Overthrowing )

  02/03/2015 Duración: 04min

  At-Takwir ( The Overthrowing )

 • Abasa ( He frowned )

  Abasa ( He frowned )

  02/03/2015 Duración: 06min

  Abasa ( He frowned )

 • An-Naziat ( Those who Pull Out )

  An-Naziat ( Those who Pull Out )

  02/03/2015 Duración: 07min

  An-Naziat ( Those who Pull Out )

 • An-Naba ( The Great News )

  An-Naba ( The Great News )

  02/03/2015 Duración: 07min

  An-Naba ( The Great News )

 • Al-Mursalat ( Those sent forth )

  Al-Mursalat ( Those sent forth )

  02/03/2015 Duración: 08min

  Al-Mursalat ( Those sent forth )

 • Al-Insan ( Man )

  Al-Insan ( Man )

  02/03/2015 Duración: 08min

  Al-Insan ( Man )

 • Al-Qiyamah ( The Resurrection )

  Al-Qiyamah ( The Resurrection )

  02/03/2015 Duración: 06min

  Al-Qiyamah ( The Resurrection )

 • Al-Muddaththir ( The One Enveloped )

  Al-Muddaththir ( The One Enveloped )

  02/03/2015 Duración: 09min

  Al-Muddaththir ( The One Enveloped )

 • Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments)

  Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments)

  02/03/2015 Duración: 06min

  Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments)

 • Al-Jinn ( The Jinn )

  Al-Jinn ( The Jinn )

  02/03/2015 Duración: 09min

  Al-Jinn ( The Jinn )

 • Nooh

  Nooh

  02/03/2015 Duración: 07min

  Nooh

 • Al-Maarij (The Ways of Ascent )

  Al-Maarij (The Ways of Ascent )

  02/03/2015 Duración: 08min

  Al-Maarij (The Ways of Ascent )

 • Al-Haaqqah ( The Inevitable )

  Al-Haaqqah ( The Inevitable )

  02/03/2015 Duración: 10min

  Al-Haaqqah ( The Inevitable )

 • Al-Qalam ( The Pen )

  Al-Qalam ( The Pen )

  02/03/2015 Duración: 12min

  Al-Qalam ( The Pen )

 • Surah Al-Mulk ( Dominion )

  Surah Al-Mulk ( Dominion )

  02/03/2015 Duración: 12min

  Surah Al-Mulk ( Dominion )

 • At-Tahrim ( The Prohibition )

  At-Tahrim ( The Prohibition )

  02/03/2015 Duración: 09min

  At-Tahrim ( The Prohibition )

página 1 de 3

Informações: