Ang Pagpapaliwanag Sa Kahulugan Ng Banal Na Quran - Al-menshawi

Sinopsis

Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi language.

Episodios

 • Al-Humazah ( The Slanderer )

  Al-Humazah ( The Slanderer )

  02/03/2015 Duración: 01min

  Al-Humazah ( The Slanderer )

 • Al-Asr ( The Time )

  Al-Asr ( The Time )

  02/03/2015 Duración: 47s

  Al-Asr ( The Time )

 • At-Takathur ( The piling Up )

  At-Takathur ( The piling Up )

  02/03/2015 Duración: 01min

  At-Takathur ( The piling Up )

 • Al-Qariah ( The Striking Hour )

  Al-Qariah ( The Striking Hour )

  02/03/2015 Duración: 01min

  Al-Qariah ( The Striking Hour )

 • Al-adiyat ( Those That Run )

  Al-adiyat ( Those That Run )

  02/03/2015 Duración: 01min

  Al-adiyat ( Those That Run )

 • Az-Zalzalah ( The Earthquake )

  Az-Zalzalah ( The Earthquake )

  02/03/2015 Duración: 01min

  Az-Zalzalah ( The Earthquake )

 • Al-Bayyinah ( The Clear Evidence )

  Al-Bayyinah ( The Clear Evidence )

  02/03/2015 Duración: 03min

  Al-Bayyinah ( The Clear Evidence )

 • Al-Qadr ( The Night of Decree )

  Al-Qadr ( The Night of Decree )

  02/03/2015 Duración: 01min

  Al-Qadr ( The Night of Decree )

 • Al-alaq ( The Clot )

  Al-alaq ( The Clot )

  02/03/2015 Duración: 02min

  Al-alaq ( The Clot )

 • At-Tin ( The Fig )

  At-Tin ( The Fig )

  02/03/2015 Duración: 01min

  At-Tin ( The Fig )

 • As-Sharh ( The Opening Forth)

  As-Sharh ( The Opening Forth)

  02/03/2015 Duración: 01min

  As-Sharh ( The Opening Forth)

 • Ad-Dhuha ( The Forenoon )

  Ad-Dhuha ( The Forenoon )

  02/03/2015 Duración: 01min

  Ad-Dhuha ( The Forenoon )

 • Al-Layl ( The Night )

  Al-Layl ( The Night )

  02/03/2015 Duración: 03min

  Al-Layl ( The Night )

 • Ash-Shams ( The Sun )

  Ash-Shams ( The Sun )

  02/03/2015 Duración: 02min

  Ash-Shams ( The Sun )

 • Al-Balad ( The City )

  Al-Balad ( The City )

  02/03/2015 Duración: 03min

  Al-Balad ( The City )

 • Al-Fajr ( The Dawn )

  Al-Fajr ( The Dawn )

  02/03/2015 Duración: 05min

  Al-Fajr ( The Dawn )

 • Al-Ghashiya ( The Overwhelming )

  Al-Ghashiya ( The Overwhelming )

  02/03/2015 Duración: 03min

  Al-Ghashiya ( The Overwhelming )

 • Al-Ala ( The Most High )

  Al-Ala ( The Most High )

  02/03/2015 Duración: 03min

  Al-Ala ( The Most High )

 • At-Tariq ( The Night-Comer )

  At-Tariq ( The Night-Comer )

  02/03/2015 Duración: 02min

  At-Tariq ( The Night-Comer )

 • Al-Burooj ( The Big Stars )

  Al-Burooj ( The Big Stars )

  02/03/2015 Duración: 05min

  Al-Burooj ( The Big Stars )

página 1 de 3

Informações: