Ang Pagpapaliwanag Sa Kahulugan Ng Banal Na Quran - Al-menshawi

Sinopsis

Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi language.

Episodios

 • At-Taghabun ( Mutual Loss Gain )

  At-Taghabun ( Mutual Loss & Gain )

  02/03/2015 Duración: 09min

  At-Taghabun ( Mutual Loss & Gain )

 • Al-Munafiqoon ( The Hypocrites )

  Al-Munafiqoon ( The Hypocrites )

  02/03/2015 Duración: 06min

  Al-Munafiqoon ( The Hypocrites )

 • Al-Jumuah ( Friday )

  Al-Jumuah ( Friday )

  02/03/2015 Duración: 06min

  Al-Jumuah ( Friday )

 • As-Saff ( The Row )

  As-Saff ( The Row )

  02/03/2015 Duración: 07min

  As-Saff ( The Row )

 • Al-Mumtahanah ( The Woman to be examined )

  Al-Mumtahanah ( The Woman to be examined )

  02/03/2015 Duración: 12min

  Al-Mumtahanah ( The Woman to be examined )

 • Al-Hashr ( The Gathering )

  Al-Hashr ( The Gathering )

  02/03/2015 Duración: 16min

  Al-Hashr ( The Gathering )

 • Al-Mujadilah ( She That Disputeth )

  Al-Mujadilah ( She That Disputeth )

  02/03/2015 Duración: 16min

  Al-Mujadilah ( She That Disputeth )

 • Al-Fatihah ( The Opening )

  Al-Fatihah ( The Opening )

  02/03/2015 Duración: 01min

  Al-Fatihah ( The Opening )

 • An-Nas ( Mankind )

  An-Nas ( Mankind )

  02/03/2015 Duración: 01min

  An-Nas ( Mankind )

 • Al-Falaq ( The Daybreak )

  Al-Falaq ( The Daybreak )

  02/03/2015 Duración: 56s

  Al-Falaq ( The Daybreak )

 • Al-Ikhlas ( Sincerity )

  Al-Ikhlas ( Sincerity )

  02/03/2015 Duración: 41s

  Al-Ikhlas ( Sincerity )

 • Al-Masad ( The Palm Fibre )

  Al-Masad ( The Palm Fibre )

  02/03/2015 Duración: 01min

  Al-Masad ( The Palm Fibre )

 • An-Nasr ( The Help )

  An-Nasr ( The Help )

  02/03/2015 Duración: 57s

  An-Nasr ( The Help )

 • Al-Kafiroon ( The Disbelievers )

  Al-Kafiroon ( The Disbelievers )

  02/03/2015 Duración: 01min

  Al-Kafiroon ( The Disbelievers )

 • Al-Kauther ( A River in Paradise)

  Al-Kauther ( A River in Paradise)

  02/03/2015 Duración: 43s

  Al-Kauther ( A River in Paradise)

 • Al-Maun ( Small Kindnesses )

  Al-Maun ( Small Kindnesses )

  02/03/2015 Duración: 01min

  Al-Maun ( Small Kindnesses )

 • Quraish

  Quraish

  02/03/2015 Duración: 01min

  Quraish

 • Al-Fil ( The Elephant )

  Al-Fil ( The Elephant )

  02/03/2015 Duración: 01min

  Al-Fil ( The Elephant )

página 3 de 3

Informações: